TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF SON SINAV

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

ORTAK YAZILI SORULARI

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM SON SINAV SORULARIDIR

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Henüz dinlemedin benden türküler
Benim aşkım uymaz öyle her saza
En güzel türküyü bir kurşun söyler

1- Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zengin uyak kullanılmıştır.
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) Redif vardır
D) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Çapraz Kafiye şeması ile yazılmıştır

2- Edebiyatımızın gezi türünde en önemli eseri ünlü gezginimiz ........................ nin .................... ( Tarih-i seyyah) adını taşıyan on ciltlik eseridir?
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ahmet Rasim - Paris
B) Evliyâ Çelebi- Seyahatnâme
C) İsmail Habip Sevük – Yurttan Yazılar

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar