Nesnesine Göre Fiil Çatısı

Fiil Çatısı Örneklerle Konu Anlatımı ve Testler

FİİL ÇATISI

Fiil Çatısı Örneklerle Konu Anlatımı ve Testler

KONU ANLATIMI VE TESTLER

Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir.

Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz.

Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar.

Dolayısıyla fiil çatıları 2 türlüdür.

1-Öznesine göre fiil Çatısı

2-Nesnesine Göre Fiil Çatısı

Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.

NESNE – YÜKLEM İLİŞKİSİ

Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz.

1 ) Geçişli Fiil

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar