dil anlatım proje ödevi

10. Sınıf Dil ve Anlatım Proje Ödevlerinin Konuları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Proje Ödevlerinin Konuları

Aşağıda yazan konulardan birisini seçerek ödev hazırlayabilirsiniz.

10. Sınıflar için müfredata göre belirlenmiş ödev konuları:

KONULAR:

1. Anlatıma hazırlanma, anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.

2. Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.

3. Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.

4. Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.

5. Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.

6. Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar