edebiyat performans ödevi:tanzimat edebiyatı

İkinci Tanzimat Dönemi Edebiyatı Genel Özellikleri

Türk Edebiyatında Tanzimat Dönemi - 2.Dönem

İkinci Tanzimat Dönemi Edebiyatı Genel Özellikleri

* İkinci dönem Tanzimat edebiyatı 1876 yılından Servet-i Fünun edebiyatının kuruluşuna kadar (1896) devam eder.

♦ “Sanat sanat içindir” anlayışı benimsenmiştir.

♦ Bu dönem sanatçıları Batı’yı biraz daha iyi tanımış ve eserlerine yansıtmışlardır.

♦ Avrupa hayranı şairler, Halifeye olan düşmanlıkları yüzünden şiirde bireysel, karamsar konular işlenmiştir.

♦ Birinci dönemdeki dilde sadeleşme anlayışı terk edilmiş, daha ağır bir dil ve sanatlı söyleyiş kullanıl­mıştır.

♦ Bu dönemde (birinci döneme göre) gazete önemini yitirmiştir.

♦ Divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmeye başlanmış, Batı şiir biçimleri kullanılmıştır.

♦ Aruz ölçüsü kullanılmış, bazı şiirlerde hece ölçüsüne de yer verilmiştir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar