10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

...................LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SOULARI

1 - Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz ( 20P. )

a – Mesnevi ……………………edebiyatının nazım şeklidir ( 3 p)

b - Uygarlık tarihi, …………………, ………………. ve ………………….. gibi farklı kültür tarihlerinin birleşmesiyle oluşur.(3 p )

c – “ Esir Şehrin İnsanları “ ……………………………………eseridir.(2 p )

d - Sözlü edebiyatın ürünleri, …………..denilen av törenlerinde, ………denilen bayramlarda ve ….. ……….. adındaki cenaze törenlerinde …… eşliğinde söylenen şiirlerden oluşur ( 4 P. )

e –- Koşuk aşk ………………………, ……………… gibi konuları işlemesi bakımından halk edebiyatımızdaki ……………………………ya , divan edebiyatında ……………………e benzer ( 8 p. )

2 - Aşağıda verilen yargıların karşısına doğru ise (D) yanlışsa (Y)koyunuz( 12 p )

a- ( ) Türklerin çıkardığı ilk özel gazete Takvim-i Vakaye’dir. (2 p )

b - ( ) Hayat Ağacı miti Uygur destanlarında görülür. (2 p )

c - ( ) “Araba sevdası” Ziya Paşa’nın roman türünde eseridir. (2 p )

d – ( ) “Göç” destanı Göktürk devletine ait doğal destandır. (2 p )

e – ( ) “Mitler” ulusların yaşamında derin izler bırakmış olay ve kişilerin yaşamları etrafında oluşmuşlardır. (2 p )

f- ( ) Sözlü edebiyat mitolojik zamanda oluşmaya başlamıştır.. (2 p )

g- ( )Dünyada bilinen ilk destan “ Oğuz Kağan Destanı” dır.(2p )

h- ( ) “ Bozkurt destanı” Uygur devletine aittir.(2 p )

3 - Aşağıdaki dörtlükler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına ait bir türden alınmıştır. Bu türün adını ve şekil özelliklerini maddeler halinde yazınız ? ( 15 P. .)

Kar buz kamug erüşdi ( Kar buz bütün eridi.)

Taglar suvı akışdi ( Dağların suyu aktı )

Kökşin bulut örüşdi ( Mavi bulut belirdi )

Kayguk bolup egrişür . ( Kayık gibi sallanır )

Tümen çeçek tizildi ( Binlerce çiçek dizildi )

Bükünden ol yazıldı ( O tomurcuklardan çözüldü )

Öküş yatıp özeldi ( Çok yatmaktan sıkıldı )

Yirde kopa adrışur ( Yerden biter ayrışır. )

4 - Bu şiirin konu ve temasını bularak bu konuyu işleyen şiirlere halk ve divan edebiyatında ne adlar verildiğini yazınız ? (10 P.)

5- Yukarıdaki dörtlüklerde bulabildiğiniz söz sanatlarını açıklayınız ( 8 p. )

6-Sözlü edebiyatın dört özelliğini yazınız ( 8 p. )

7 – İslam Uygarlığı Etkisinde Gelişen Halk Edebiyatının kollarını yazınız ? ( 7 P. )

8– Koşuk ve sagunun benzer ve farklı yanlarını ikişer madde ile açıklayınız (10p)

9– Doğal destanlarla yapma destanlar arasındaki farkları belirterek yapma destanlar için Türk ve dünya edebiyatından birer örnek veriniz ( 10 p. )

LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SOULARI 10-A
CEVAP ANAHTARI
1. a) divan b)edebiyat t, siyasi t, ekonomik t, askeri t, felsefe t, (3tanesi) c) Kemal Tahir
d)sığır, şölen, yuğ e)tabiat, kahramanlık, koşma, gazel

2. a) y, b) d, c) y, d) y, e) d, f) d, g) y, h) y (2’şer puan her biri)

3. Koşuk 2 p a - nazım şekli : koşuk 2 p b Nazım birimi : dörtlük 2p c - ölçü bir dörtlükte gösterilecek 2p 2 + 2 +3 =7 ‘li hece ölçüsü 2 p ( 4 + 3 = 7 ) de kabul edilecek 2p uyak – di redif 1 p -ş yarım uyak 1 p -di redif1 p - l yarım uyak 1 p. harflendirme 1 p

4. Konu : Baherin gelişi ( tabiat – doğa ) 3 p. Tema . Baharın gelmesinden duyulan sevinç 3p. Halk edb . Koşma 2p Divan edeb : Gazel 2p

5. 1 Dörtlükre benzetme 2 p Bulut kayığa benzetilmiş.2 p 2. Dörtlükte kişileştirme 2p çiçek ya da tomurcuk üzülmüş 2 p.

6. - sözlü edeb özellikleri:

1. Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir.

2. Ölçü, ulusal ölçümüz olan “hece” ölçüsüdür.

3 - Nazım birimi “dörtlük”tür.

4 - Dönemine göre arı bir dili vardır. –

5 Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.

6 - Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir. ( 4 ü yazılacak 4 X 2 = 8 p)

7. – Divan edeb 2 p b - Halk edeb 2 p 1 Anonom H Edeb 1p 2 – Aşık Edeb 1 p Tekke ( Tasavvuf ) 1

8. Şekil özellikleri ve dil bakımından benzediği 4 p Konu , ezgi ve okundukları tören bakımından farklı olduğu vurgulanacak 4 p

9. Doğal destanların halk arasından doğup geliştikten sonra yazıya geçirilen sözlü anonim ürünler olmasına 3 p karşın yapma destanların olayı yaşayan bir şair tarafından yazıldığı vurgulanacak 3 p

Türk edebiyatından “Kuvayı Milliye” N. Hikmet- “ Üç Şehitler Destanı” F. H Dağlarca “ Çanakkale Destanı :” M Akif Ersoy’ dan biri 2 p Dünya edebiyatından
Virgilius Aeneit
Dante İlahi Komedi
Tasso Kurtarılmış Kudüs
Milton Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet
Firdevsi Şehnâme ‘ den bir 2 p

"10. sınıf türk edebiyatı 1. dönem 1. sınavı, cevaplı edebiyat yazılısı, Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, lise-2 edebiyat cevaplı yazılı soruları" bitti...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar