Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Puan Tablosu

1 - Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz ( 15 )

a) Tartışmanın sonunda başkan, isterse dinleyicileri de tartışmaya katarak “……………..” i
“…………….” a dönüştürebilir. 2 P. )

b –Metin düzeyinde her türlü anlam ve dil malzemesine ……… adı verilir 2 p

c– Anlatımda bilgi toplamak için ……… , ……… …………. , ……….., …………, ve
………… gerekir ( 4 P. )

d –- Başarı, sevgi, ayrılık” birer ……..“sınav başarısı, baba sevgisi, vatandan ayrılık” ise birer ……. … 4p

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları (Yeni Sınav)

2014-2015 Dil Ve Anlatım Yazılı Sınavı

1–1 SORULAR

1.Aşağıdaki cümlelerde dil, hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız?

Eyvah, babam geldi! ……………………………..
Lütfen sessiz olur musunuz? ……………………………..
Su, yüz derecede kaynamaz. ……………………………...
Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir. ………………………………
Sesim geliyor mu? ………………………………

2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini farklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?

3.Aşağıdaki kelimeler Türkçe değildir. Bu kelimelerin neden Türkçe olmadıklarını ayrı ayrı yazınız.

A- Jandarma:
B- Saat:
C- Kalem:
D- Wat:
E- Rus:

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?

5.Aşağıdaki kelimelerde geçen ses olaylarının isimlerini yazınız.
A- Sabahçı
B- Sağlığımız

"Dilin İşlevleri" Konu Anlatımı

Dil ve Anlatım Dersi Ödevi: Dilin İşlevleri Nelerdir?

"Dilin İşlevleri" Konu Anlatımı

Dilin İşlevlerini anlayabilmek için öncelikle dili tanımlamak faydalı olacaktır.

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş anlaşma sistemine dil denir.

Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir.

• Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.

• Dil, düşünce ve zekanın bir göstergesidir.

• Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.

• Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.

• Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler oluşturur.

• Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçlardan biridir.

Dil ve Anlatım Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

.............. Eğitim Öğretim Yılı ...... Lisesi Eylül Dönemi 10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları.

“ Sanatın insanın aklını ve yüreğini etkileme gücü vardır. Bu gücü insanlığın yararına kullanan, insanın yüreğinde, kafasında güzel, mutlu bir dünya yaratmayı amaçlayan kişi gerçek sanatçıdır.

Çünkü sanatın da sanatçının da görevi insanları kafaca ve gönülce daha iyi daha dürüst olmaya yöneltmek, onlarda insan sevgisini yaratmaktır. “

(1.2.3.sorular yukarıdaki parçadan hareketle cevaplanacaktır)

S1. Yukarıdaki parçanın konusunu ve ana fikrini yazınız. (5+5: 10 puan)

S2. Yukarıdaki parçadan: (4.5:20 puan)

a)Belirtili isim tamlamasına bir örnek veriniz. (4 puan)

b)Belirtisiz isim tamlamasına bir örnek veriniz. (4 puan)

Dil ve Anlatım'da Anlatım Çeşitleri

Dil ve Anlatım Dersi

Dil ve Anlatım'da Anlatım Çeşitleri

ANLATIM İÇERİĞİ:

ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERDE BAKIŞ AÇISI

METİNLERDE ANLATIM

Anlatım; düşüncenin, duygunun kısacası sözle, davranışla, jest ve mimiklerle karşıdaki alıcıya ulaştırılmasıdır.

İnsan, iletişimi sağlamak için karşıdakine bir şeyler anlatır veya karşıdakinin anlattıklarını anlamaya çalışır.

En yaygın iletişim şekli, sözlü veya yazılı olarak karşıdakine bir şey anlatmakla oluşur.

Edebi eserde anlatma, bir olay çevresinde gelişir. Bu olay, farklı durumların ve ruh halinin dile getirilmesi çevresinde metinde ifadesini bulur.

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yazar anlatma görevini bir anlatıcıya yükler. Okuyucu bütün olup biteni bu anlatıcı aracılığı ile öğrenir.

Dil nedir?, Dilin Önemi, Dil Grupları ve Türkçe

Dil nedir?, Dilin Önemi, Dil Grupları ve Türkçe

Dil, yaşayan bir varlık olduğu için sürekli gelişir, değişir, yenilenir ve beslenir.

Bu yüzden dili sabit algılamak çok hatalı olacaktır.

Türkçenin Dil Grupları Arasındaki Yeri:

Dil Nedir?

Bir sesli işaretler sistemi olan dil, aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmelerini sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. Dilin kaynağı çok eskilere dayanır ve dilin kendinden doğma kuralları vardır. Dil, toplumun ortaklaşa meydana getirdiği ve kullandığı canlı bir varlık, sosyal bir kurumdur.

Ana dil
Bugün ses yapısı, şekil ve anlam bakımından birbirinden az ya da çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil: Ana Türkçe, Ana Moğolca, Ana Altayca, Lâtince vb.

Ana dili

www.dilveanlatim.org

Dil Ve Anlatım Dersi Sitemiz Açıldı

www.dilveanlatim.org

Liselerde okutulmaya başladığı günden beri, ders içeriği ve sınavlarla ilgili kaynak sıkıntısı yaşanan Dil ve Anlatım Dersi, artık bu sıkıntılardan kurtuluyor.

Artık Dil ve Anlatım Dersi ile ilgili her türlü bilgi, yazılı sorusu ve testlerin yayınlanacağı bir site var:

www.dilveanlatim.org

www.dilveanlatim.org sitesinde güncel yazılılar, klasik ve test yazılısı olarak bulunacak. Aynı zamanda cevap anahtarlarını da bulmak mümkün olacaktır.

Aynı zamanda, Dil Ve Anlatım dersi konu anlatımları, performans, proje ve dönem ödevlerini de bulabileceksiniz.

Öğretmen ve öğrencilerin ortak adresi olacak olan site, güncel sınavlarıyla da, tüm Türkiye'de daima bu dersin gündemi olacak...

Dil ve Anlatım Üzerine...

Dil ve Anlatım Üzerine...

Türkçe, Edebiyat, Dilbilgisi, Türk Dili, Edebi Metinler, Kompozisyon Bilgisi, Türk Edebiyatı, Dil Ve Anlatım vs. ...

Eğitim hayatımızda çok fazla yer kaplamıştır bu türden kavramlar...

Hangisi neyi ifade ediyor tam olarak bilinememiştir birçok kişi tarafından...

Sıkıcı da gelmiştir bize çoğu zaman...

Türkçe genel başlığı altında ilköğretimden üniversiteye kadar devam eden eğitimin bir dalıdır Dil ve Anlatım.

Bu eğitimin lise döneminde, Edebiyat konuları dışında kalan bölümü, Dil ve Anlatım adı altında bir ders olarak düzenlenmiştir.

Dil ve Anlatım Dersi Neden Müfredata Konuldu?

Bu soru birçok öğrencinin dillendirdiği bir soru olagelmiştir.

Cevabı ise yukarıda bahsettiğimiz gibi, bunun yeni bir ders olmadığıdır.

Sadece yeni bir isim altında düzenlenmiştir.

Türkçe'nin dil yapısı, genel kuralları, işlevleri kısacası dilbilgisi konularıdır...

Yeni Bir Siteyle Merhaba

Bugün yeni bir siteyle merhaba dedik.

Sitemizde çalışmalarımız devam ediyor. En güncel yazılarla buradayız

bizi takip etmeye devam ediniz..

www.dilveanlatim.org

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar